Copy1 paslaugos


Nespalvotas kopijavimas

Kliento atneštą spausdintą informaciją galima nukopijuoti tiek kartų, kiek jis pageidauja. Galima kopijas atlikti ant įvairaus storio ir įvairios faktūros ar spalvos popieriaus. Standartinis nespalvotam kopijavimui atlikti naudojamas popierius yra 80 g/m2, tačiau neretai klientai pageidauja kopijas atlikti ant spalvoto popieriaus arba ant 100 g/m2 popieriaus. Vis dar populiarus kopijavimas ant skaidruolių, naudojamų pristatymams ruošti.
Nespalvoto kopijavimo paslaugas atlieka Copy1 tinklo centrų darbuotojai, kurie gali ne tik padaryti originalo kopiją, bet gali ir padidinti arba sumažinti bet kurią originalo vietą. Taip pat galima pašviesinti arba patamsinti siekiant gauti geresnės kokybės kopijas. Nespalvotai kopijuojant nuotraukas taip pat labai svarbu tinkamai parinkti kopijavo technikos funkcijas.
Nespalvotai kopijuoti galima A4 ir A3 formato kopijas. Iš turimo originalo galima padaryti A4 formato kopiją, kurioje bus sumažintas vaizdas ar tekstas, ir atvirkščiai, turint A4 formato originalą naudojant kopijavimo technikos funkcijas galima išdidinti ir gauti A3 formato kopiją.
Dažniausiai klientai pageidauja kopijuoti knygas, įvairius dokumentus, užrašus, rečiau nespalvotai yra kopijuojamos nuotraukos ar paveikslai, neretai atliekamos kopijos ypač ant spalvoto popieriaus, kai kopijuojami lankstinukai, skrajutės ar įvairūs skelbimai.

 

Nespalvotas kopijavimas (savitarna)

Svarbiausias savitarnos kopijavimo elementas, tai kad paslaugą atlieka pats klientas, t.y. klientas naudodamas paslaugų teikimo centruose įrengtus aparatus padaro nespalvotas savo atsineštų originalų kopijas.

Nespalvotas spausdinimas 

Nespalvotai yra spausdinama kliento atsinešta informacija, kuri saugoma skaitmeninėse laikmenose. Nespalvotai spausdinama kaip ir kopijuojama ant įvairaus storio, faktūrų ir spalvų popieriaus arba ant skaidruolių. Nespalvotai spausdinti galima tiek A4 tiek A3 formatais. 
Tačiau dažniausiai spausdinama kaip ir kopijuojama A4 formatu, ant standartinio 80 g/m2 balto popieriaus. 
Copy1 tinklo kompiuteriuose yra instaliuotos populiariausios kompiuterinės programos, kad klientai galėtų spausdinti įvairaus formato dokumentus. Ši paslauga ypatingai aktuali studentams, naudojantiems specifines grafikos, braižybos programas.

 

Nespalvotas spausdinimas (savitarna) 

Nespalvotas spausdinimas savitarnos spausdintuvais kaip paslauga teikiama didžiojoje dalyje Copy1 tinklo centrų. 
Klientai patys naudodami savitarnos kompiuterius atlieka spausdinimo paslaugas. Spausdinama A4 formatu, ant standartinio 80 g/m2 balto popieriaus.

Spalvotas kopijavimas 

Spalvotai kopijuojama yra pagrindiniuose didžiuosiuose Copy1 tinklo centruose. 
Kopijuojama lazeriniais įrenginiais, ant įvairaus storio, faktūros ir spalvos popieriaus, skaidruolių. Mažiausias formatas yra A6, didžiausiais – A3 plius. Dažniausiai yra kopijuojama ant 100 g/m2 balto popieriaus.
Kopijuokliai, turintys spalvoto kopijavimo galimybę, turi žymiai daugiau funkcijų nei nespalvoti kopijuokliai. Naudojantis spalviniais kopijuokliais galima mažo formato originalus klonuoti taip užpildant visą lapą. 
Spalvoti dažniausiai kopijuojami įvairūs paveikslai, lankstinukai, skrajutės, plakatai.

Spalvotas spausdinimas

Spausdinimas spalvotai ypatingai populiarėjanti paslauga. Dažniausiai spausdinami įvairūs rašto darbai, kuriuose yra spalvotų paveikslų, grafikų ar diagramų, taip pat plakatai, lankstinukai skrajutės, vizitinės kortelės.
Spalvotai spausdinama, kaip kopijuojama ant 100 g/m2 balto popieriaus, tačiau galima spausdinti tiek ant įvairaus storių, faktūrų bei spalvų popieriaus, bei skaidruolių. Dažniausiai spausdinama A4 arba A3 formatais.
Spalvoto spausdinimo paslauga teikiama didžiojoje dalyje Copy1 tinklo centrų. Spalvotai spausdinama tiek lazeriniu tiek rašaliniu būdu.

Plačiaformatė nespalvota spauda 

Kaune, Vilniuje bei Klaipėdoje Copy1 centruose nespalvotai spausdina bei kopijuoja įvairius brėžinius nuo A2 iki A0 formatų. Spausdinama bei kopijuojama ant įvairaus storio popieriaus, tačiau populiariausiais yra 80 g/m2. Šia paslauga dažniausiai naudojasi studentai ir verslo įmonės, rečiau pavieniai asmenys, kuriems reikia brėžinių, planų kopijų ar spaudų. 

Plačiaformatė spalvota spauda 

Kaune bei Vilniuje yra teikiama ir spalvoto plačiaformačio spausdinimo paslauga. Dažniausiai yra spausdinami spalvoti brėžiniai, planai ir plakatai. Spausdinama nuo A2 iki A0 formatais ant įvairaus storio ir faktūrų popieriaus. Brėžiniams ir planams spausdinti dažniausiai naudojamas 90 g/m2 popierius, o plakatams spausdinti 190 g/m2 foto popierius.

Laminavimas 

Įvairaus formato popieriniai spausdinti ar kopijuoti dokumentai yra iš abiejų pusių padengiami plėvele. Taip jie tampa atsparesni, lėčiau susidėvi, tampa atsparūs vandeniui.
Dažniausiai yra laminuojami įvairūs pažymėjimai, dažnai naudojami dokumentai (valgiaraščiai, kainoraščiai).

Įrišimas 

Dažniausiai įrišama kopijuota bei spausdinta informacija, įvairios knygos ar rašto darbai, kainoraščiai, valgiaraščiai, pasiūlymai.
Įrišti galima įvairaus formato dokumentus nuo labai mažų iki A3 formato. Įrišama plastikinėmis spiralėmis su skaidriu viršeliu ir kartonine nugarėle arba odos imitacijos viršeliais.

Pjaustymas 

Didžiuosiuose centruose yra įrengtos giljotinos, kuriomis yra pjaustomi popieriaus gaminiai, galima maksimalų A3 formato lapą supjaustyti iki mažiausio formato. Dažniausiai yra pjaustomos vizitinės kortelės, skrajutės, lankstinukai, plakatai.

Susegimas 

Dalis paslaugų teikimo centruose naudojamų kopijavimo aparatų turi galimybę susegti dokumentus. Tai papildoma paslauga. Dažniausiai susegama yra įvairi dalomoji medžiaga – užduotys, informacija seminarams, paskaitoms, kainoraščiai.

Kanceliarinių prekių pardavimas 

Tai yra pagrindinės prekės – rašikliai, sąsiuviniai, segtuvai, įmautės, kompaktiniai diskai, diskeliai, USB laikmenos, popierius. Visa tai, ko gali klientui prireikti greitai ir vietoje, kad netreikėtų ieškoti atskirų parduotuvių.